Richard Serra «Liste med verb» 1967-68

To roll                     å valse

to crease                 å brette

to fold                      å folde

to store                    å fylle

to bend                    å spenne

to shorten              å minske

to twist                    å vri

to dapple                 å sprute

to crumple              å krølle

to shave                   å høvle

to tear                      å spjære

to chip                     å hogge

to split                     å kløyve

to cut                       å kutte

to sever                    å splitte

to drop                     å falle

to remove                å fjerne

to simplify              å forenkle

to differ                   å avvike

to disarrange         å forvirre

to open                    å åpne

to mix                      å blande

to slash                   å slenge

to knot                     å knyte

to spill                     å søle

to droop                  å synke

to flow                     å flyte

to curve                   å bende

to life                       til livet

            

Reklamer

Korridor, en installasjon

I 1995 lagde jeg en korridor som avsluttende arbeid på utdanningen ved Statens Kunstakademi. Den ble vist i Oslo Kunstforening. Korridoren var noen meter lang, den sluttet blindt. Den var trang og mørk. Inne i korridoren hang malerier av en endeløs korridor med åpninger ut. Den fysiske korridoren som betrakteren befant seg i, var malt i samme farger som korridoren på maleriene. Installasjonen var klaustrofobisk og ubehagelig.