KUNST PLUSS Nr 3. 2011

KUNST PLUSS  nr 3. 2011 har et intervju med meg på sidene 22 – 27.

KUNST PLUSS utgis av Norske Kunstforeninger.

Følg lenken http://www.norskekunstforeninger.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=34015

Reklamer