Trialproof / prøvetrykk

I work with an exhibition about thyreoidea glandula and disturbances in the glandula. Ten people are participating. Trial proof of Nina and her grandmother. Two prints of unborn babies.

Et enkelt prøvetrykk av Nina og mormoren hennes. To trykk laget med utgangspunkt i noen av illustrasjonene i Eucharius Rösslins bok om svangerskap og fødsel (c.1470–c.1526). Hans Der Swangern Frauwen und Hebammen Rosegarten (Rosegarden for Pregnant Women and Midwives), først publisert i Strasbourg og Hagenau in 1513.

Ruth Roland © BONO
Reklamer